Tillväxtenheten

I Haparanda är det lätt för företagare att växa, verka och anställa människor. Tillväxtenheten verkar för att öka antalet företagsetableringar i HaparandaTornio.

Tillväxtenheten bistår potentiella investerare professionell information och rådgivning i etableringsfrågor, förmedlar kontakter och finns vid din sida från idé till etableringsbeslut.

Tillväxtenheten

Haparanda stadshus, Torget 9

953 34 Haparanda

 

 

Almi Nord

Tillväxtenheten

Kemi-Torneå regionala företagstjänster

För utveckling av företagsverksamhet. Kemi-Torneå regionala företagstjänster kan hjälpa dig nå dina mål när du vill leda ditt företag till tillväxt eller du har en ny och innovativ affärsidé.

Vi riktar våra tjänster till små och medelstora företag i Kemi-Torneåregionen samt till alla som planerar att börja företagsverksamhet i regionen.

Untitled-1

Kemi-Tornio företagstjänster