Offentlig upphandling i Haparanda

Offentlig upphandling, som kommunen tillämpar, är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Regelverket för offentlig upphandling är likadant i hela EU/EES och bygger på EG-direktiv. Myndigheterna skall enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. Annan hänsyn, som lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer får inte förekomma. Valet av leverantör skall ske på affärsmässig grund och göras hos den leverantör som erbjuder den bästa varan/tjänsten/entreprenaden för det bästa priset.

Haparanda stad
953 85 Haparanda
kommun@haparanda.se

 

Tommi Slunga

Upphandlingsansvarig
Haparanda kommun
+46 70 333 52 43
tommi.slunga@haparanda.se

Aktuella upphandlingar

Kommunens upphandling och inköp


Offentlig upphandling