Offentlig upphandling i Haparanda

Offentlig upphandling, som kommunen tillämpar, är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av offentlig sektor och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Regelverket för offentlig upphandling är likadant i hela EU/EES och bygger på EG-direktiv. Myndigheterna skall enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör med hänsyn enbart till det som köps. Annan hänsyn, som lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer får inte förekomma. Valet av leverantör skall ske på affärsmässig grund och göras hos den leverantör som erbjuder den bästa varan/tjänsten/entreprenaden för det bästa priset.

Haparanda stad
953 85 Haparanda
kommun@haparanda.se

 

Tommi Slunga

Upphandlingsansvarig
Haparanda kommun
+46 70 333 52 43
tommi.slunga@haparanda.se

Aktuella upphandlingar

Kommunens upphandling och inköp


Offentlig upphandling

Anskaffnings- och logistiktjänster i Torneå Stad

Torneå stads resultatenhet anskaffnings- och logistiktjänster sköter stadens centraliserade anskaffnings- och logistiktjänster samt bistår andra förvaltningar med planeringen och genomförandet av anskaffningar och logistiktjänster.

Byggherrtjänster bygger infrastruktur och offentliga byggnader för Torneåbor (finskspråkig sida).
Torneå stad deltar även i en regional upphandlingsring (Kemi-Torneåregionens anskaffningstjänster) och samarbetar med KL-Kuntahankinnat Ab.

Stadens anskaffningspolicy regleras av den gällande upphandlingslagstiftningen och Torneå stads upphandlingsanvisningar.

Pågående upphandlingar

  1. Upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena – HILMA (visar annonserna med regionkoden K851)
  2. Upphandlingar som understiger de nationella tröskelvärdena publiceras på Partnerbook. Partnerbook är en regional tjänst.

 

Torneå stad 
Anskaffnings- och logistiktjänster
Suensaarenkatu 4
95400 Torneå

——-

Partnerbook – sök efter samarbetspartners och skapa partnerskap via Partnerbook

Partnerbook är ett verktyg för företag och organisationer som vill bygga nätverk och utveckla sin marknadsföring. Tjänsten har utvecklats av Digipolis i samarbete med företag och andra organisationer. 
Genom att skapa en profil i Partnerbook kan företag och organisationer erbjuda sina tjänster och sin kompetens såväl till nya som befintliga kunder.

Via Partnerbook.fi är det också möjligt att finna efter lämpliga samarbetspartners för att utveckla gemensamma lösningar. De företag och organisationer som är registrerade i tjänsten kan bl a, lämna anbudsförfrågningar, marknadsföra sig och köra gemensamma projekt. Genom tjänsten kan man bl a. hitta information om LKAB:s aktuella upphandlingar, större projekt och olika evenemang. Genom tjänsten förbättrar företagen sina möjligheter att delta i både nationella och internationella storprojekt.

Har du några frågor om tjänsten eller vill ansluta dig, ta kontakt med
jari.kurri@digipolis.fi
+358 40 159 2188

Parnerbook_logo