Myndighetsuppgifter som hänför sig till Torneå stads landsbygdstjänster sköts av landsbygdsförvaltningens samarbetsområde som förvaltas av Tervola kommun. Förutom Tervola och Torneå ingår även Rovaniemi, Kemi, Keminmaa, Simo och Ranua i samarbetsområdet.

De centrala uppgifterna innebär:

  • mottagning, handläggning och arkivering av stödansökningar, utarbetning och godkännande av utbetalnings- och förbindelsebeslut
  • kundtjänst och rådgivning
  • värdering av skörde-, översvämnings-, vilt- och rovdjurskador och handläggning av ersättningsansökningarna
  • upprätthålla register över djurhållning

 

Torneå stad har slutit ett separat avtal med Tervola kommun om uppgifter som hänför sig till landsbygdsutveckling, t.ex. ägarbyten, generationsväxlingar, produktionsförutsättningar, t.ex. finansieringen av investeringarna, produktionskvoter och att främja utarrendering av åkermark. Bedömningar och utlåtanden för landsbygdsföretag och finansinstitut.

Torneå stadsfullmäktige har godkänt anslagen för landsbygdsutveckling i Torneå.

Bidrag beviljas enligt de anslag som finns till förfogande:
Bördighetsundersökningar, odlingsplaner och förädlingsplaner för kostnads- och lönsamhetskalkyler. Vidare beviljas stöd för avbytartjänster.

Samarbetsområdet för landsbygdsförvaltningen har sitt kontor i Torneå på rådhusets sidobyggnad på adressen Hallituskatu 9. Kontoret bemannas av två experter på landsbygdstjänster. Med sina kunskaper kan de hjälpa alla lantbrukare och landsbygdsutvecklare i Torneåtrakten.

 

Besöksadress i Tornio
Hallituskatu 9
FI-95400 Tornio