Tillsammans med byautvecklingsgrupper har Haparanda kommun en gemensam vision om hur en levande landsbygd ska se ut i framtiden.


Utveckla din bygd

Du som bor på landsbygden och är med i en byautvecklingsgrupp/intresseförening har möjlighet att söka projektinriktat stöd för att utveckla er by. Arbetsmetoden heter Leader och ger helt nya möjligheter till finansiellt stöd med korta besluts-vägar, minimerad byråkrati och stort lokalt inflytande.

Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling

Byapeng

Haparanda kommun har avsatt ett bidrag för projektmedel till utvecklingsarbete i byarna. Byapengen kan sökas av lokala utvecklingsgrupper som aktivt engagerar sig i sin bygd. Ansökan kan laddas ner från länken till höger.


Landsbygdsutveckling och byapeng