Tillsammans med byautvecklingsgrupper har Haparanda kommun en gemensam vision om hur en levande landsbygd ska se ut i framtiden.


Utveckla din bygd

Du som bor på landsbygden och är med i en byautvecklingsgrupp/intresseförening har möjlighet att söka projektinriktat stöd för att utveckla er by. Arbetsmetoden heter Leader och ger helt nya möjligheter till finansiellt stöd med korta besluts-vägar, minimerad byråkrati och stort lokalt inflytande.

Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling

Byapeng

Haparanda kommun har avsatt ett bidrag för projektmedel till utvecklingsarbete i byarna. Byapengen kan sökas av lokala utvecklingsgrupper som aktivt engagerar sig i sin bygd. Ansökan kan laddas ner från länken till höger.


Landsbygdsutveckling och byapeng

Myndighetsuppgifter som hänför sig till Torneå stads landsbygdstjänster sköts av landsbygdsförvaltningens samarbetsområde som förvaltas av Tervola kommun. Förutom Tervola och Torneå ingår även Rovaniemi, Kemi, Keminmaa, Simo och Ranua i samarbetsområdet.

De centrala uppgifterna innebär:

  • mottagning, handläggning och arkivering av stödansökningar, utarbetning och godkännande av utbetalnings- och förbindelsebeslut
  • kundtjänst och rådgivning
  • värdering av skörde-, översvämnings-, vilt- och rovdjurskador och handläggning av ersättningsansökningarna
  • upprätthålla register över djurhållning

 

Torneå stad har slutit ett separat avtal med Tervola kommun om uppgifter som hänför sig till landsbygdsutveckling, t.ex. ägarbyten, generationsväxlingar, produktionsförutsättningar, t.ex. finansieringen av investeringarna, produktionskvoter och att främja utarrendering av åkermark. Bedömningar och utlåtanden för landsbygdsföretag och finansinstitut.

Torneå stadsfullmäktige har godkänt anslagen för landsbygdsutveckling i Torneå.

Bidrag beviljas enligt de anslag som finns till förfogande:
Bördighetsundersökningar, odlingsplaner och förädlingsplaner för kostnads- och lönsamhetskalkyler. Vidare beviljas stöd för avbytartjänster.

Samarbetsområdet för landsbygdsförvaltningen har sitt kontor i Torneå på rådhusets sidobyggnad på adressen Hallituskatu 9. Kontoret bemannas av två experter på landsbygdstjänster. Med sina kunskaper kan de hjälpa alla lantbrukare och landsbygdsutvecklare i Torneåtrakten.

 

Besöksadress i Tornio
Hallituskatu 9
FI-95400 Tornio