Du visste väl att du har tillgång till marknaden i två olika länder, och att det ofta är lättast att påbörja globaliseringen från grannlandet? Våra experter erbjuder ett brett utbud av tjänster till globaliserande företag. Vi hjälper sig att utreda förutsättningarna och utmaningarna för ditt företags globalisering.

I samarbete med globaliseringsexperterna på Lapplands NTM-central hjälper vi ditt företag under de olika skedena av globaliseringen, t.ex. utfärdandet av globaliseringsplaner, planeringen och anskaffandet av finansiering samt utnyttjandet av internationella nätverk.

LAPPLANDS NTM-CENTRAL ERBJUDER TJÄNSTER FÖR TILLVÄXTFÖRETAGEN
Systematisk utveckling och expansion
Internationaliseringsexperterna på Lapplands NTM-central

Ytterligare information

För planering och utveckling i egen regi

OMA YRITYSSUOMI.FI
Tjänster för företagsutveckling: Webbsidan öppnas under vecka 20-21

Informationskällor och utbildning
Evanemangs- och utbildningskalender för Lapplands NTM-central

http://www.yrityssuomi.fi/sv/kansainvalistyminen

Finansiering
Om finansiering för internationalisering via NTM-centralen

Nyhetsbrev 1/2014 från Lapplands NTM-central (på finska)
Om förnyelse av strukturfonder (på finska)

Samarbetsnätverk
FöretagsFinland
Team Finland
Tekes