Tillväxtenheten

Vi lever i en allt mer internationell miljö där Haparanda och Sverige är en del av ett alltmer integrerat Europa i världen. Avståndet mellan länder och kontinenter minskar, inte minst med hjälp av nya sätt att kommunicera. Det är naturligt att i vardagslivet möta människor från andra länder och kulturer överallt i världen vilket ställer stora krav på både kommun och näringsliv.

Vi samarbetar med flera lokala, regionala och internationella organisationer med syftet att skapa goda förutsättningar för företag att hitta nya internationella kontakter. Vi belyser också möjligheten att delta i internationella projekt och partnerskap där vi kan fungera som en dörröppnare för dig och ditt företag.

Om du vill veta mer om hur vi kan bistå dig vänligen kontakta oss direkt.

Tillväxtenheten