Tillväxtenheten

Vi lever i en allt mer internationell miljö där Haparanda och Sverige är en del av ett alltmer integrerat Europa i världen. Avståndet mellan länder och kontinenter minskar, inte minst med hjälp av nya sätt att kommunicera. Det är naturligt att i vardagslivet möta människor från andra länder och kulturer överallt i världen vilket ställer stora krav på både kommun och näringsliv.

Vi samarbetar med flera lokala, regionala och internationella organisationer med syftet att skapa goda förutsättningar för företag att hitta nya internationella kontakter. Vi belyser också möjligheten att delta i internationella projekt och partnerskap där vi kan fungera som en dörröppnare för dig och ditt företag.

Om du vill veta mer om hur vi kan bistå dig vänligen kontakta oss direkt.

Tillväxtenheten

Du visste väl att du har tillgång till marknaden i två olika länder, och att det ofta är lättast att påbörja globaliseringen från grannlandet? Våra experter erbjuder ett brett utbud av tjänster till globaliserande företag. Vi hjälper sig att utreda förutsättningarna och utmaningarna för ditt företags globalisering.

I samarbete med globaliseringsexperterna på Lapplands NTM-central hjälper vi ditt företag under de olika skedena av globaliseringen, t.ex. utfärdandet av globaliseringsplaner, planeringen och anskaffandet av finansiering samt utnyttjandet av internationella nätverk.

LAPPLANDS NTM-CENTRAL ERBJUDER TJÄNSTER FÖR TILLVÄXTFÖRETAGEN
Systematisk utveckling och expansion
Internationaliseringsexperterna på Lapplands NTM-central

Ytterligare information

För planering och utveckling i egen regi

OMA YRITYSSUOMI.FI
Tjänster för företagsutveckling: Webbsidan öppnas under vecka 20-21

Informationskällor och utbildning
Evanemangs- och utbildningskalender för Lapplands NTM-central

http://www.yrityssuomi.fi/sv/kansainvalistyminen

Finansiering
Om finansiering för internationalisering via NTM-centralen

Nyhetsbrev 1/2014 från Lapplands NTM-central (på finska)
Om förnyelse av strukturfonder (på finska)

Samarbetsnätverk
FöretagsFinland
Team Finland
Tekes