Varför HaparandaTornio

Med sitt läge in i Bottenviken, på gränsen mellan Sverige och Finland, bildar Haparanda och Torneå en gränsöverskridande tvillingstad – HaparandaTornio. I dag är vi en av norra Europas främsta gränshandelsplatser.

Vi vet att resandet är stort inom Barentsområdet. Avstånd är inget hinder, och HaparandaTornio är ett populärt besöksmål.

Avståndstabell
Radie 13 mil = 407 000 inv.
Radie 30 mil = 821 000 inv.
Radie 50 mil = 965 000 inv.

I hela Barentsregionen bor omkring 6 miljoner människor. HaparandaTornio har som vision att vara ett internationellt centrum mitt i Barents år 2020.

Taxfree

Vad gäller Taxfree är Norrbottens län den fjärde första regionen i Sverige. 2012 stod Haparanda för 69 % av Norrbottens totala Taxfreehandel. Trenden är stigande och 2013 steg försäljningen med 45 % jämfört med föregående år. Antalet transaktioner har ökat med 55 % och snittköpet har ökat med 22 %. Varje enskild månad under 2013 har varit större än 2012.

Fr.o.m den 15 januari 2014 kommer Gränsresor i Haparanda att hantera återbetalning av tax free för Global Blue. Kunder som har handlat tax free har då möjlighet att lösa in sina formulär och få sina pengar hos Gränsresor.

”Vi tror och hoppas att möjligheten att direkt få sina pengar i Haparanda ökar tillströmningen av ryssar till regionen och att det medverkar till att göra Haparanda populärare som shoppingdestination”, kommenterar Robert Ehinger, VD Global Blue Sverige.

Handel & industri

De största småindustriområdena i Torneå finns i Torppi och Pirkkiö, men utöver dessa så finns det flera attraktiva företagsområden i olika delar av staden. Handeln är koncentrerad till en 3,5 kilometer lång rems formade zon som sträcker sig från Torppi i Torneå genom stadskärnan till Björka i Haparanda (E4 Shopping Corridor). Storindustrin finns placerad i närheten av hamnen i Röyttä.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller för att få ytterligare information om HaparandaTornio som etableringsort.