Vi erbjuder näringslivstjänster

Team Botnia Oy är ett näringslivsutvecklingsbolag som ägs av Torneå stad tillsammans med små och medelstora företag i regionen. Team Botnia Oy vill utveckla och diversifiera näringslivet i regionen, främja sysselsättningen och erbjuda turismtjänster.Bolaget skaffar företagsfastigheter och informerar företag om företagsetablering, flytt till regionen och företagsutveckling. Team Botnia Oy har ett nära samarbete med Haparanda stads näringsenhet Tillväxtenheten t.ex. genom en gemensam turistbyrå

Vi utvecklar samarbetet inom vårt område

Team Botnia Oy sköter rådgivnings-, expert- och utvecklingstjänster för näringslivet och turismen som regionalt samarbete i Kemi-Torneåområdet. Meri-Lapin Startti Oy erbjuder nyföretagstjänster, Kemi-Torneå regionala företagstjänster hjälper företag med utvecklings- och tillväxtfrågor och Meri-Lapin Matkailu Oy marknadsför och säljer Havslappland som ett enhetligt turistmål.

Kort om Team Botnias verksamhet

  • Vi erbjuder rådgivningstjänster för företag, t.ex. start-up-, inkubator- och tillväxttjänster
  • Vi ger stöd till företag som etablerar sig i regionen
  • Vi erbjuder turistinformationstjänster
  • Vi marknadsför Torneå stads näringsliv, företags och turism
  • Vi genomför och deltar i projekt som främjar näringslivet
  • Vi ger stöd till utvecklingen av företagsnätverk samt söker nya kontakter och nyttjar dem i utvecklingen av det regionala näringslivet
  • Vi stärker samarbetet mellan näringslivet, den offentliga sektorn och läroverk
  • Vi biträder i ärenden som rör markanvändning, företagsfastigheter och tomter i samarbete med Torneå stad

 

 

logo7

Marko Alamartimo

VD
Team Botnia Oy
+358 400 251 350
marko.alamartimo@tornio.fi

Ritva Rimpisalo

Sekreterare
Team Botnia Oy
+358 40 090 2212
ritva.rimpisalo@tornio.fi