Utvecklingsbolagen i Kemi-Torneåregionen erbjuder ett brett utbud av företagstjänster både självständigt och även regionalt via Kemi-Torneå regionala företagstjänster.

Utvecklingsbolagen arbetar aktivt för att utveckla det lokala näringslivet i samarbete med regionens företagare, läroverk och offentlig sektor m.m. Team Botnia Ab:s representant är VTT:s lokala ombud i Torneå, deltar i verksamheten av den nationella organisationen Finlands Regionala Utvecklingssammanslutning r.f. (SEKES) och är medlem i Multipolis r.f.

  • Team Botnia Ab, Torneå – läs mer
  • Kemi-Torneå regionala företagstjänster – läs mer
  • Digipolis Ab (Kemi)
  • Meri-Lapin Matkailu Oy (Havslapplands turism Ab)