Flera olika internationellt och nationellt ansedda utbildningsanordnare är verksamma i Bottenviksbågen. En del av dessa bedriver även multidisciplinär, internationell forskning.

Ett av de tre campusområden av Lapplands yrkeshögskola Ab ligger i Torneå. I Torneå finns även Kemi-Tornedals samkommun för utbildning Lappia och Peräpohjolan Opisto. Torneå stad / Team Botnia Ab har ett samarbetsavtal med Uleåborgs universitet.

  • Lapplands yrkeshögskola AMK
  • Kemi-Tornedals samkommun för utbildning Lappia
  • Peräpohjolan Opisto, Torneå
  • Lapplands universitet
  • Uleåborgs universitet