Högskoleförbundet Östra Norrbotten är ett kommunalförbund där Haparanda, Överkalix och Övertorneå kommuner är medlemmar.

Vi erbjuder support

för nuvarande och framför allt kommande framtida utbildningsbehov: UNIVERSITETS-, HÖGSKOLE-, YRKESHÖGSKOLE-utbildning

  • att arbeta för att få till stånd decentraliserad utbildning till orten om behovet är detsamma för många företag/organisationer. T.ex. Butiksledning, Butikskommunikation Vindkraftstekniker m.fl.
  • att förmedla olika varianter av distansutbildning, också uppdragsutbildning: Kurser och program
  • studielokaler med tillgång till utrustning (ITV, datorer, kopiering) och service (tentamina) vid våra lärcentra
  • gemensamma föreläsningar, korta, öppna, med olika teman, oftast på distans.

Kontakta oss när du

– ser behov av kortare eller längre utbildning
– har frågor om kompetensutveckling
– har tankar på framtida kompetensförsörjning
– får idéer på utbildning och kortare föreläsningar
– vill diskutera framtida utbildningsmöjligheter
– ser möjliga utvecklingsprojekt där utbildning ingår

Vårt uppdrag är att

SAMORDNA, TILLGÄNGLIGGÖRA universitet- och högskoleutbildningar utifrån BEHOV i näringsliv och offentlig sektor.
Ytterst är målet att få fler invånare med högskoleutbildning – forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan befolkningens utbildningsnivå och
ortens utveckling/framgång/tillväxt. Driva UTVECKLINGSPROJEKT (t.ex. Young Innovative Entrepreneurs, ett Kolarctic-projekt med Ryssland, Norge och Finland)
och SAMVERKA med andra organisationer. Vi vänder oss till FÖRETAG, OFFENTLIG SEKTOR och också ENSKILDA individer.

Besöksadress:
Gula Huset
Storgatan 85

hön

 

Lena Antti

Förbundschef
+46 70 299 03 34
lena.antti@haparanda.se

Högskoleförbundet Östra Norrbotten