I Torneå-regionen verkar den aktiva lokalföreningen Tornion Yrittäjät. De lokala företagarna nås enklast genom Tornion Yrittäjät.Tornion Yrittäjät tillhör den regionala föreningen Lapin Yrittäjät som har kontor både i Kemi och Rovaniemi. Lapin Yrittäjät erbjuder sina medlemmar regionala medlemsförmåner och rådgivningstjänster. Den regionala föreningen anordnar även utbildningar, events och matchmaking-möten runt om i Lappland och Barentsregionen. Dessutom är Lapin Yrittäjät som takorganisation för nästan 3 500 medlemsföretag en inflytelserik aktör i hela Lappland.

Företagarna i Finland erbjuder en kanal för påverkan av kommunalt, regionalt och nationellt samt branschvist beslutsfattande och inflytande. Dessutom står varierande medlemstjänster till medlemmarnas förfogande. Företagarföreningens verksamhet baserar sig på 400 lokalföreningar, 20 regionala föreningar och 55 branschföreningar. Företagarna i Finlands rådgivningstjänst är öppen vardagar kl. 9.00-16.00 tfn 09 229 221.Var beredd på att uppge ditt medlemsnummer.

Lapin yrittäjät -regionskontoren

KEMI
Öppet mån-fre kl. 9.00-16.00
Valtakatu 5, 2 vån.
94100 Kemi
toimisto(at)lapin.yrittajat.fi
Martti Kankaanranta

ROVANIEMI
Öppet mån-fre kl. 9.00-16.00
Hallituskatu 26, 2 vån.
96100 Rovaniemi
toimisto(at)lapin.yrittajat.fi
tfn 0400 898 200