Regional utveckling/Meri-Lappi utvecklingscenter

Det regionala utvecklingscentret i området Kemi-Torneå står till tjänst för kommuner, näringsliv och samarbetspartner vid intressebevakning och utvecklingsåtgärder.

Syftet med det regionala utvecklingsarbetet är att främja och ge stöd till driftsförhållanden inom näringsliv, välfärd hos områdets invånare och åtgärder med hjälp av vilka områdets attraktion kan förstärkas. Dess verksamhetside är att hjälpa vid marknadsföring och intressebevakning för regionen Kemi-Torneå-Haparanda, utveckla näringsliv, främja internationalisering samt tjänsteverksamhet i området med hjälp av frivilligt samarbete mellan kommuner och näringsliv.

Besöksadress:
Meri-Lappi utvecklingscenter
Sairaalakatu 2 FI-94100 KEMI

meri-lappi-utvecklingscenter_1

Marko Alamartimo

VD
Haparanda kommun
+358 400 251 350
marko.alamartimo@tornio.fi

Meri-Lappi utvecklingscenter