Här presentars Tillväxtenhetens projekt

Gemensamma näringslivstjänster
http://www.haparanda.se/haparandastad/naringslivocharbete/e
uprojekteuhanke.4.4c3d66cd13b6ad043ec630.html

På denna sida presentaras Torneås näringslivsinriktade projekt.

Under projektnamn finnar du kort, kärnfull beskrivningen, men mer information om projekten på finska får du genom att klicka på projektnamnen. Om du blev intresserad och vill ha mer information ta gärna kontakt med projektledaren eller kontaktpersonen för projektet.

Team Botnias projekt

Arctic Business Design
Detta projekt fokuserar att stödja konkurrentskraften av den arktiska industri genom att främja kunskap och utveckla nya affarsidéer.

Arktisen teollisuuden sivuvirtoja
Syftet med projektet är att utreda ytterligare användbarhet av afval- och materialströmmar, som uppkommer i samband med industriella processen.

Finnish Lapland Film Commission
House of Lapland erbjuder olika visuella marknadsföring methods till kommuner, som film- och fototjänster.

Invest in Lapland
Invest in Lapland är om utreda och skapa en strategi, som främja internationalisering hos små och medelstora företag i Lapplands området och ett koncept, som främjar internationella investeringar.

Kohti kansainvälisiä verkostoja
Syftet med projekt är att öka Lapplands utvecklingsorganisationer och kommunernas beredskap och möjligheter att delta i internationella finansiering och samarbetsnätverk.

Maalaistori Victoria
Torneå stads egna utredningprojekt, som kommer att undersöka de bästa utgångspunkter för utveckla och stimulera Victoria torget.