Nordkalottrådet fick ansvaret för etableringen av en gränstjänst på Nordkalotten 2010. Nordkalottens Gränstjänst började sin verksamhet på hösten 2011. Gränstjänsten har två kontor, ett i HaparandaTorneå på gränsen mellan Finland och Sverige och ett i Skibotn på gränsen mellan Finland och Norge.

Nordkalottens Gränstjänst ger kompetent rådgivning och vägledning till sina kunder med hjälp av det etablerade myndighetsnätverket. Rätt och aktuell information gör det lättare för både privatpersoner och företag att vara verksamma på båda sidor av gränsen.

Vidare arbetar Nordkalottens Gränstjänst med uppkomna gränshinderfrågor. Gränshinder är konkreta problem som försvårar verksamheten över gränsen. De kan röra sig om sociala förmåner, arbetsmarknadsfrågor och liknande. Nordkalottens Gränstjänst dokumenterar gränshinder och informerar Nordiska ministerrådets Gränshinderrådet om dem för att problemen kan sedan vid behov tas upp på den politiska agendan.

Besöksadress:
Storgatan 85
953 31 Haparanda

logo_kartta

Päivi Koivupalo

Koordinator
+358 40 126 7888
paivi.koivupalo@haparanda.se