Lapplands yrkeshögskola är EU:s nordligaste yrkeshögskola. Lapplands yrkeshögskola kultiverar kompetens och livskraft av styrkorna och möjligheterna i sin omvärld utifrån nordliga aktörers behov. Undervisningen har integrerats med den forskning, utveckling och innovationer (FUI) som sker i samarbete med näringslivet i regionen. Våra verksamhetsställen ligger i Torneå, Kemi och Rovaniemi.

På campus Torneå vid gränsen blir all kompetens som Lapplands yrkeshögskola innehar tillgänglig till vårt omfattande aktörnätverk och näringslivet i regionen. Med hjälp av vår kompetens är det möjligt att utveckla affärs- och serviceverksamhet både vid och över gränsen.

I Torneå specialiserar vi oss i undervisning av unga och vuxna studeranden i affärskunnande och ICT samt bildkonst inom kulturområdet. Utbildningen omfattar olika samarbetsformer med närings- och kulturlivet. Vi förbereder våra studeranden även till egen företagsverksamhet och entreprenörskap. Det kommer naturligt för oss att samarbeta med våra internationella samarbetspartners med särskild fokus på Barentsområdet. Att hantera långa avstånd är en av våra styrkor och vi erbjuder både våra studieprogram och FUI-samarbete även via internet.

lapin_amk

 

 

Eila Linna

Turismtjänster
+358 40 7355300
eila.linna@ulapland.fi

Marika Saranne

Handel och kultur
+ 358 50 4611345
marika.saranne@lapinamk.fi

Martti Ainonen

Social- och hälsovårdsbranchen
+358 40 5104132
martti.ainonen@lapinamk.fi

Seppo Saari

Teknik och naturresurser
+358 40 5430249
seppo.saari@lapinakm.fi

Lapland University of Applied Sciences