Lapplands förbund är en regional samkommun och en lagstadgad myndighet med uppgift att sköta regional utveckling. Alla Lapplands kommuner är medlemmar i förbundet.

Meri-Lapin Kehittämiskeskus ry. (Havslapplands utvecklingscentrum r.f.) är en regional samarbetsorganisation för kommunerna i Kemi-Torneå-Haparandaregionen. Provincia Bothniensis – ”Provinsen” grundades 1987 som ett gemensamt gränssamarbetsorgan för tvillingstaden HaparandaTorneå.

  • Provincia Bothniensis – läs mer
  • Meri-lappi utvecklingscentrum r.f. – läs mer
  • Lapplands förbund