Under konstruktion

Torneå och Haparanda kommuner deltar i flera olika internationella samarbetsorganisationer tillsammans med aktörer från Finland, Sverige, Norge och Ryssland, Provincia Bothniensis.

”Provinsen” grundades 1987 som ett gemensamt gränssamarbetsorgan för tvillingstaden HaparandaTorneå.