Företagarna i Lappland r.f. är den regionala organisationen av Företagarna i Finland r.f. med säte i Torneå. Företagarna i Torneå r.f. är den lokala föreningen av den regionala organisationen i Lappland.

Lapplands handelskammare är en regional handelskammare och verksam i hela Lappland. Lapplands företagarorganisation och Lapplands handelskammare har kontor i Rovaniemi och Kemi.

  • Företagarna i Torneå r.f. – läs mer
  • Företagarna i Lappland r.f. – läs mer
  • Lapplands handelskammare