Under konstruktion

I de lappländska kommunerna finns det flera olika enheter för regional- och lokalförvaltningen. Dessa erbjuder ett brett utbud av rådgivnings-, finansierings- och experttjänster för företagare.

Lapplands arbets- och näringsbyrå, Havslapplands skattebyrå och Tullen har alla sina lokala verksamhetsställen i Torneå.

  • Lapplands närings-, trafik- och miljöcentral (TEKES-tjänster m.m.)
  • Lapplands arbets- och näringsbyrå
  • Lapplands regionförvaltningsverk
  • Havslapplands skattebyrå
  • Magistraten i Lappland
  • Finlands Skogscentral, Lappland
  • Tullen
  • Finnvera Abp (regionkontor i Rovaniemi)