Bothnian Arc ekonomisk förening verkar inom Bottenviksbågen området. I området bor ca 710 000 invånare. Föreningens medlemmar från Sverige är kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå, Boden, Älvsbyn, Piteå och Skellefteå och från Finland regionkommunerna Kemi-Torneå, Uleåborgsbågen, Uleåborg, Ylivieska och Brahestads stad samt Mellersta Österbottens förbund.

Föreningens prioriterade insatsområden

  • Ökning av regionalt samarbete och aktivering av aktörer
  • Intressebevakning
  • Aktivering av samarbete mellan företag och organisationer
  • Strategiska utvecklingsinsatser
  • Marknadsföring och information av Bottenviksbågen

Bothnian Arc stimulerar och aktiverar aktörer till konkret gränsöverskridande samarbete genom ökning av nätverksbyggande och projektverksamhet

. BAlogo

Besöksadress:

Torggatan 41

SE-953 85 Haparanda