Maa- ja metsätalousministeriö avaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 määräaikaisen hakumenettelyn kalasatamatoimenpiteissä. Hakumenettelyssä voidaan myöntää tukea yhteensä enintään 4 500 000 euroa.

 

Hakuaika päättyy 20.10.2017. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä rahaston tietojärjestelmään (hyrrä) puoleenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella klo 16.15 mennessä Lapin, Pohjois-Savon tai Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.

 

Oheisena tarkempi selvitys päätöksestä.

 

Määräaikaisen hakumenettelyn avaaminen tuen myöntämiseksi kalasatamainvestointeihin