Statistik från centralbyrån

Hitta statistik

 

Statistik från Torneå

Statistikcentralen i Finland

 

Nycklar till ett integrerat näringsliv i Tornedalen 2013

Syftet med rapporten Nycklar till ett in­tegrerat näringsliv i Tornedalen 2013 är att uppdatera den mer omfattande utredningen från 2005. I uppdateringen har man med framgång fokuserat på erfarenheter hos företag med gränsöverskridande verksamhet och deras syn på framgångsfaktorer och utmaningar i företagsverksamhet över gränsen, samt eventuella skillnader i verksamhetsmiljön och före­tagandet. Man har också frågat om det skett några förändringar i verksamhetsmiljön eller i företaget och vilka framtidsutsikter företaget har.

Nycklar till ett integrerat näringsliv i Tornedalen 2013