HaparandaTornio är en livlig gränsstad och Bottenviksbågens logistiska centrum. På området finns det både finska och svenska trafik- och postförbindelser. Från våra tvillingstäder är vägförbindelserna goda till de båda länderna.

Torneå är Finlands livligaste gränsövergång för internationell vägtrafik, ca 12 miljoner personer passerar gränsen varje år. Den finländska och svenska busstrafiken leds till samma terminal på HaparandaTornio-resecentrum. Resecentrumet, som stod klart 2014, förbättrar också förbindelserna för den internationella kollektivtrafiken.

Avstånd

 • Kemi 25 km
 • Rovaniemi 123 km
 • Luleå, Sverige 125 km
 • Uleåborg 131 km
 • Kilpisjärvi 459 km
 • Tromsö, Norge 620 km
 • Murmansk, Ryssland 695 km
 • Helsingfors 739 km
 • Nordkapp, Norge 779 km
 • St. Petersburg, Ryssland 849 km
 • Stockholm, Sverige 1020 km

 

Flyg- och busstrafik

Kemi-Torneå flygplats (18 km) har dagliga direktförbindelser till Helsingfors. I Sverige ligger den närmaste flygplatsen i Luleå, i Finland i Uleåborg och Rovaniemi. Vid gränsen mellan Finland och Sverige förenas också det östa och västra bannätet. Vid Torneå Östra hållplats (2 km från centrum) stannar tågen på sträckan Kolari-Torneå-Helsingfors. Från Kemi järnvägsstation (25 km) finns persontågsförbindelser på sträckan Kemijärvi-Rovaniemi-Kemi-Helsingfors tillgängliga. Den närmaste tågstationen i Sverige finns i Luleå (130 km), varifrån det finns persontågsförbindelse norrut till Narvik i Norge och söderut till bland annat Stockholm. Haparandabanan, som stod klar 2013, är en av de modernaste järnvägsförbindelserna i Sverige. Gränsöverskridande persontrafik är planerad att starta under de närmaste åren. Detta skulle innebära närtrafik från Luleå till Uleåborg och Rovaniemi med HaparandaTornio som navet i trafiken.

Röyttä hamn

Torneå hamn är belägen i Röyttä ca 12 km från centrum. Hamnen används huvudsakligen för Outokumpus godstrafik. Regionens starka industriella bas återspeglas även i att andra betydande hamnar så som Kemi och Kalix hamnar ligger i närheten. Kemi-Torneå-regionen producerar 8 % av hela Finlands exportintäkter.