Provincia Bothniensis

Provincia Bothniensis (PB) är tvillingstad HaparandaTornios samarbetsorganisation som grundades 1987. Det finns ärenden och strategier som berör bägge städerna eller när samarbete över gränsen kan skapa mervärde. I sådana fall tas de upp i PB:s regering som består av förtroendevalda från båda sidor gränsen.

Näringslivsutveckling tillhör ett av våra allra viktigaste samarbetsområden. Vi vill att våra medborgare och företag skall kunna dra maximal nytta av vårt unika läge och därför samordnar vi våra åtgärder för att nå detta mål.

PB medverkar även för att vi uppnår de för näringslivet mest centrala delarna angående vår gemensamma vision. Genom sitt gränsöverskridande förhållningssätt gentemot företagande skall HaparandaTornio vara vägen in i två länders marknader och erbjuda unika förutsättningar för dynamisk företagsamhet samt vara en logistik nod och upplevelserik handels- och besöksplats.

Kontakta gränssamarbetsutvecklare Birgitta Tamminen för mer information.