Tillväxtenheten

I Haparanda är det lätt för företagare att växa, verka och anställa människor. Tillväxtenheten verkar för att öka antalet företagsetableringar i HaparandaTornio.

Tillväxtenheten bistår potentiella investerare professionell information och rådgivning i etableringsfrågor, förmedlar kontakter och finns vid din sida från idé till etableringsbeslut.

Tillväxtenheten

Haparanda stadshus, Torget 9

953 34 Haparanda

 

 

Peter Juntti

Tillväxtchef
Tillväxtenheten
+46 70-227 94 18
peter.juntti@haparanda.se

Almi Nord

Tillväxtenheten