Information

Affärsrådgivare
+46 70 617 53 70
kerstin.sipola@gmail.com

Adress

Gula Huset, Storgatan 85
SE-953 85 Haparanda

Organisation

Haparanda kommun
Tillväxtenheten
Storgatan 85
953 85 Haparanda